Taxnet


Certifikát ISO

Společnost staví svoji pozici na komplexnosti a vysoké kvalitě poskytovaných služeb a v roce 2001 byla certifikována dle ČSN EN ISO 9001, od roku 2015 byla certifikace rozšířena i o oblast životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001. Společnost je pravidelně recertifikována dle aktuální normy. Certifikáty jsou vydány pro poskytování služeb v oblasti "Vývoj, implementace SW - produktů včetně podpůrných činností (školení, konzultace, nákup a prodej)".
Zavedení a udržování systému řízení dává zákazníkovi garanci, že obdrží produkt v požadované kvalitě dle specifikovaných požadavků.

Politika řízení
Společnost si stanovuje následující politiku řízení:

  • K úspěchům v podnikání vede cesta pouze přes spokojenost zákazníků, naši profesionalitu a snahu držet krok s technologickou špičkou ICT.
  • Největším našim bohatstvím jsou lidé, jejich tvůrčí schopnosti, znalosti, zkušenosti a věrnost firmě - toto bohatství je nutno chránit a rozvíjet.
  • Budování rozsáhlých informačních a komunikačních systémů stavíme na kooperaci se strategickými partnery, na vlastních vývojových kapacitách, na spolehlivosti a bezpečnosti našich řešení a na komplexnosti poskytovaných služeb.
  • Plnění slibů, závazků a stanovených cílů je hlavním pilířem budování image firmy.
  • Systém řízení a jeho neustálé zlepšování považujeme za důležitý nástroj předcházení vlastním chybám.
  • Zvyšování kvality řízení respektuje šetrný přístup k aspektům životního prostředí, garantuje závazek k jeho neustálému zlepšování a zajišťuje prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Společnost se zavazuje k plnění právních a jiných požadavků.

  • Certifikat 9001 Certifikat 14001


Vytisknout : Vytisknout článek