Taxnet


foto-01.jpg

Automatizovaný Daňový Informační Systém (ADIS)

Jedná se o informační systém, který je provozován na finančních úřadech, finančních ředitelstvích a Ministerstvu financí ČR.

Systém ADIS je rozdělen do 47 aplikačních celků, z nichž společnost TAXNET realizuje aplikační vybavení pro následující oblasti:
DPH - Daň z přidané hodnoty
DDA - Daň darovací
DDE - Daň dědická
EUV - Evropská unie, VIES
RCO - Registr cen obvyklých
EPO - Elektronické podání
DSD - Spotřební daně (do roku 2003 - před nabytím účinnosti zákona č. 353/2003 Sb.)

Vytisknout : Vytisknout článek