Taxnet


foto-01.jpg

  • ADIS
  • VIES

Společnost TAXNET, s.r.o., vznikla v listopadu 1996. Byla založena 11 fyzickými osobami a jednou právnickou osobou ryze českého původu. Vlastní činnost společnost zahájila v lednu 1997.

Společnost zahájila činnost s 30 zaměstnanci. Téměř všichni tito zaměstnanci se podíleli na vývoji Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) ve svém předchozím působišti (firmě AŘ - systém). TAXNET, s.r.o., tedy od zahájení své činnosti získal podíl na realizaci tohoto systému. Projekt ADIS se stal hlavní činností společnosti a vytvořil podmínky pro její další růst.

Hlavní oblastí podnikání se stal vývoj informačních systémů a konzultační činnost v oboru IT se zaměřením na orgány státní správy. Po celou dobu své činnosti společnost TAXNET, s. r. o., dokazuje, že je schopna zajistit svým zákazníkům dlouhodobé partnerství s garancí služeb na vysoké profesionální úrovni.

Print : Vytisknout článek