Taxnet


foto-01.jpg

Seismická důlní síť

TAXNET, s.r.o., se podílí na 1. etapě rekonstrukce systému pro registraci a vyhodnocování seismologických a seismoakustických jevů sledovaných v důlních závodech OKD. Seismologické jevy se zaznamenávají ve vzorkovací frekvenci cca 400Hz, seimoakustické jevy jsou v pásmu slyšitelnosti, na vzorkovací frekvenci cca 4000Hz. Zpracování obou typů jevů a z nich vycházející data a algoritmy jsou zhruba podobné, zásadně se liší pouze v detailech, vyplývajících z fyzikální podstaty. Topologicky má každý větší důlní závod svou důlní síť, která je primárně určena pro záznam a vyhodnocování jevů z jeho oblasti, zároveň však zaznamenává i intenzivnější jevy z oblastí jiných důlních závodů.

V 1. etapě se řeší programové vybavení záznamových osobních počítačů. Jeho hlavními úkoly jsou:

  • sběr seismologických a seismoakustických dat z důlních prostor a jejich uchování vč. informace o čase s přesností na milisekundy
  • průběžná úprava signálu vzhledem k proměnlivým podmínkám rušení signálu, generování validního signálu a ukládání zaznamenaných dat vlnového obrazu
  • zobrazení vlnového obrazu zaznamenaného jevu a komunikace s vyhodnocovacím počítačem a předání dat

V dalších etapách se budou rekonstruovat systémy lokálních a centrálních vyhodnocovacích počítačů na jednotlivých důlních závodech a v podniku OKD, Důlní průzkum a bezpečnost, a.s..

Vytisknout : Vytisknout článek