Taxnet


foto-01.jpg

Historie

Společnost TAXNET, s.r.o., vznikla v listopadu 1996. Byla založena 11 fyzickými osobami a jednou právnickou osobou ryze českého původu. Vlastní činnost společnost zahájila v lednu 1997.

Společnost zahájila činnost s 30 zaměstnanci. Téměř všichni tito zaměstnanci se podíleli na vývoji Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) ve svém předchozím působišti (firmě AŘ SYSTÉM, a.s.). TAXNET, s.r.o., tedy od zahájení své činnosti získal podíl na realizaci tohoto systému. Projekt ADIS se stal hlavní činností společnosti a vytvořil podmínky pro její další růst.

Hlavní oblastí podnikání se stal vývoj informačních systémů a konzultační činnost v oboru IT se zaměřením na orgány státní správy. Po celou dobu své činnosti společnost TAXNET, s.r.o., dokazuje, že je schopna zajistit svým zákazníkům dlouhodobé partnerství s garancí služeb na vysoké profesionální úrovni.

V průběhu roku 1999 byl zahájen proces integrace mezi společnostmi MEDIUM SOFT a.s., a INDUSOFT a.s., za účelem vytvoření silné skupiny, která by byla schopná zajišťovat služby těm největším a nejnáročnějším zákazníkům. V okamžiku, kdy se společnost MEDIUM SOFT a.s., stala jediným vlastníkem společnosti TAXNET, s.r.o., byl tento proces integrace završen a vznikl tak podnikatelský subjekt s čistým obchodním kapitálem 52 mil. Kč, s téměř 28 mil. Kč základního kapitálu a více než 100 mil. Kč ročního obratu převážně v oblasti služeb.

V roce 2017 byla společnost TAXNET, s.r.o. odkoupena společností UNIPROG SOLUTIONS, a.s., která se tím stala jediným vlastníkem společnosti TAXNET, s.r.o.

Vytisknout : Vytisknout článek