Taxnet


foto-01.jpg

  • ADIS
  • VIES

Společnost TAXNET, s.r.o., vznikla v listopadu 1996. Byla založena 11 fyzickými osobami a jednou právnickou osobou ryze českého původu. Vlastní činnost společnost zahájila v lednu 1997.

Společnost zahájila činnost s 30 zaměstnanci. Téměř všichni tito zaměstnanci se podíleli na vývoji Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) ve svém předchozím působišti (firmě AŘ - systém). TAXNET, s.r.o., tedy od zahájení své činnosti získal podíl na realizaci tohoto systému. Projekt ADIS se stal hlavní činností společnosti a vytvořil podmínky pro její další růst.

Hlavní oblastí podnikání se stal vývoj informačních systémů a konzultační činnost v oboru IT se zaměřením na orgány státní správy. Po celou dobu své činnosti společnost TAXNET, s. r. o., dokazuje, že je schopna zajistit svým zákazníkům dlouhodobé partnerství s garancí služeb na vysoké profesionální úrovni.

V průběhu roku 1999 byl zahájen proces integrace mezi společnostmi MEDIUM SOFT a.s., a INDUSOFT a. s., za účelem vytvoření silné skupiny, která by byla schopná zajišťovat služby těm největším a nejnáročnějším zákazníkům. V okamžiku, kdy se společnost MEDIUM SOFT a.s., stala jediným vlastníkem společnosti TAXNET, s. r. o., byl tento proces integrace završen a vznikl tak podnikatelský subjekt s čistým obchodním kapitálem 52 mil. Kč, s téměř 28 mil. Kč základního kapitálu a více než 100 mil. Kč ročního obratu převážně v oblasti služeb.

V roce 2017 byla společnost TAXNET, s.r.o. odkoupena společností UNIPROG SOLUTIONS, a.s., která se tím stala jediným vlastníkem společnosti TAXNET, s.r.o.

Vytisknout : Vytisknout článek